Miljöinspektör

Det var inte svårt att få jobbet på miljökontoret i Höganäs 1989. De som intervjuade mig var närmast vördnadsfulla: ”Hur kan du som är Datakonsult söka ett jobb som miljöinspektör?!!”

När jag började fanns det nästan inga datorer i kommunen, man skrev med blyerts och klippte och klistrade, och självklart hade jag ett stort försprång när datorer skulle köpas in och börja användas. Jag har försökt behålla det försprånget, och har hela tiden haft möjlighet att påverka utvecklingen och varit systemansvarig för de program vi använder.

Miljövänlig avloppsrening

Jag har arbetat med det mesta som förekommer på ett miljökontor: avloppsanläggningar, klagomål på fukt och mögel, vedeldning, radon och strålskydd, dricksvattenprovtagning, badvattenkontroll o.s.v. Under många år var jag sekreterare i miljönämnden, och jag vikarierade tidigare som miljöchef. Det sistnämnda passade jag nog inte så bra till – jag är mera intresserad av detaljer än av de stora dragen – och numera är det definitivt en stängd karriärväg.

Det sägs att man bör byta arbete vart sjunde år eller oftare, och under årens lopp har många som jag har varit med om att skola in gått vidare till ”strålande karriärer” i andra kommuner. Jag däremot har gått ut och in i samma dörrar i 28 år nu, hur kommer det sig? Svaret är att jag har trivts bra hela tiden. Lönen är inte superhög, men arbetet är omväxlande och villkoren i övrigt goda. Vi har till exempel goda möjligheter att gå kurser och vidareutbilda oss.

Men den viktigaste orsaken till att jag är kvar på samma stol är att jag bor bara fem minuter från arbetsplatsen. Det var därför jag sökte jobbet för 28 år sedan, och jag har fortfarande svårt att tänka mig vilka andra fördelar som skulle väga upp detta. (Jag går hem och äter, och när barnen var små kunde jag komma direkt när de ringde från dagis.) Andra människor gör andra prioriteringar, och värderar kanske karriären högre. Må de göra det, bara de trivs!

Annonser