Karriär

Min karriär sönderfaller i tre delar:

  1. Biolog och geovetare
  2. Datakonsult
  3. Miljöinspektör

Av de tre perioderna är den tredje, där jag befinner mig nu, den ojämförligt längsta. Allt hänger dock ihop, och utan de första hade jag inte ”hamnat där jag är idag”. (Vad det nu är värt.)

Jag tillhör den första generationen som har haft datorn som ett viktigt arbetsredskap genom hela arbetslivet. För mig har den varit väsentligare än för de flesta. Jag har dock (mestadels) valt att ha datorn som ett hjälpmedel även om jag kunde ha satsat hela min karriär på den.

Att kommunicera med det skrivna ordet har också alltid intresserat mig. Och var jag än är så brukar jag alltid förr eller senare få ett ansvar för att skriva manualer eller andra viktiga dokument. (Jag sökte en gång, och kom in, på Skurups folkhögskola, linjen för kreativt skrivande, men tackade nej när jag samtidigt fick jobb som miljöinspektör i Höganäs.)

Medan jag har beskrivit mitt liv i arbete och fritid, har jag funderat: Om det dök upp en intressant annons, eller om jag blev ”headhuntad”, skulle jag vilja byta arbete då?

Ja, jag tror att jag skulle kunna tacka ja. Men då bör arbetet nog innehålla mycket datorer och skrivande, och gärna något som tangerar mina fritidsintressen. (Idealet vore kanske webbredaktör för ett auktionshus eller en sida om antikviteter.) Men dessutom måste jag ha en lön på betydligt mer än 29 500 kr, eller en arbetsplats nära min bostad!

Slutsatsen måste bli: Jag är rätt nöjd med mitt (nuvarande) liv!

Annonser